Chỉ cần 5 triệu đồng là có thể làm được 1 căn nhà tình thương

Ngày đăng: 10:39 AM 02/12/2015 - Lượt xem: 1,130

Chỉ cần 16 triệu đồng là có thể làm được 1 căn nhà tình thương.

Trong 16 triệu đồng đó địa phương và người dân sẽ tận dụng những cái sẵn có như công làm, cây dựng nhà, ván lót…khoảng 11-12 triệu đồng; còn lại 5 triệu đồng sẽ vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để mua tôn, kẽm lớp mái hoặc bao xung quanh.

0908313281
Facebook
Facebook