KHÁNH THÀNH CẦU HOÀNG HIỆP - TT CÁI NHUM, MANG THÍT, VĨNH LONG

Ngày đăng: 02:16 PM 08/08/2022 - Lượt xem: 193

KHÁNH THÀNH CẦU HOÀNG HIỆP

(Cầu số: 177)

Địa chỉ: Thị trấn Cái Nhum - Mang Thít - Vĩnh Long

Nhà tài trợ: Xedap.vn, CuChiRunningClub, Quỹ Misa, N.H.P

Cầu dài 24m; rộng 2,7m; tải trọng 2 tấn

Thời gian hoàn thành cầu: Tháng 8 năm 2022

Facebook