Những tấm lòng vàng - Đợt 3 Tháng 8/2018

Ngày đăng: 10:38 PM 15/08/2018 - Lượt xem: 449

 

STT

 

Thính giả ủng hộ

 

Nhân vật được ủng hộ

 

Hình thức

1.      

Công Ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam

Xây trường

396.389.090đ

2.      

Bé Hồ Lê An Huy- Quận 7

Chương trình

1.000.000đ

3.      

Thính giả có số giao dịch cuối 10002 chuyển khoản vào ngày 14/08

Mổ mắt

500.000đ

4.      

Chị Trần Hà My

Nhân vật trong tháng

10.000.000đ

5.      

Công ty GCM VIET NAM

Mổ mắt

1.900.000đ

6.      

Gia đình Anh Vũ Chị Kim, Quận 7

Mổ mắt

100 đô la mỹ

7.      

Thính giả chuyển khoản vào ngày 14/08

Mổ mắt

1.000.000đ

8.      

Thính giả Võ Anh Tuấn

Chương trình

2.000.000đ

9.      

Thính giả Lữ Anh Phát

Mổ tim

300.000đ

10.  

Thính giả có số tài khoản cuối 9404 chuyển khoản vào ngày 12/08

Chương trình

1.000.000đ

11.  

Thính giả có số giao dịch cuối  63003 chuyển khoản vào ngày 11/08

Chương trình

500.000đ

12.  

Thính giả Thúy Nga- Long Thành, Đồng Nai

Làm nhà

300.000đ

13.  

Gia Đình Anh Sơn

Chương trình

Xây cầu

Mổ tim

Mổ mắt

Thẻ BHYT

2 chị em Hải

Em Ngân

4.000.000đ

4.000.000đ

4.000.000đ

4.000.000đ

4.000.000đ

10.000.000đ

10.000.000đ

14.  

Bé Sam Sam

Chương trình

2.000.000đ

15.  

Bà Siêm- Biên Hòa

Mổ tim

Mổ mắt

Xây cầu

4.000.000đ

3.000.000đ

3.000.000đ

16.  

Thính giả Thúy Hằng

2 chị em Hải

1.000.000đ

17.  

Anh Huỳnh Văn Thọ- Giám Đốc Công Ty Bảo Vệ Á Châu- 446 Nguyễn An Ninh Tp Vũng Tàu

4 nhân vật trong tháng

6.000.000đ

18.  

Công Ty Lê Phụng

Mổ mắt

1.400.000đ

19.  

Thính giả Lữ Trương Kim Uyên

Chương trình

300.000đ

20.  

Thính giả chuyển khoản vào ngày 8/8

Làm nhà

500.000đ

21.  

Thính giả chuyển khoản vào ngày 8/8

2 chị em Hải

Em Ngân

1.000.000đ

1.000.000đ

22.  

Thính giả Ngọc Thể

Chương trình

220.000đ

23.  

Gia Đình Bé Tâm Như

Đồng bào vùng lũ

Xây cầu

Làm nhà

Xây trường

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

24.  

Thính giả Võ Minh Hương

Mổ tim

200.000đ

25.  

Thính giả chuyển khoản vào ngày 11/08

Đồng bào vùng lũ

2 chị em Hải

1.000.000đ

1.000.000đ

26.  

Thính giả Xuân Hồng Thái

Đồng bào vùng lũ

Xây cầu

Mổ mắt

Mổ tim

10.000.000đ

4.000.000đ

3.000.000đ

3.000.000đ

27.  

Anh Hùng, Chị Lan- Quận 7

Chương trình

2.400.000đ

28.  

Thính giả chuyển khoản vào ngày 9/8

Chương trình

500.000đ

29.  

Chị Nhung -Củ Chi

Mổ mắt

500.000đ

30.  

Bà Ngoại Lan Khuê – Q. Bình Thạnh

Cô Mỹ Ngọc

10.000.000đ

31.  

Chị Dương Muội – Q.4

Đồng bào vùng lũ

1.000.000đ

32.  

Anh Khanh - Bảo Vệ Nhà Thiếu Nhi, Q.4

Đồng bào vùng lũ

1.000.000đ

33.  

Cô Tiêu Hoa -  Đội Văn Nghệ Hoa Lửa TW Cục Miền Nam

Chương trình

1.000.000đ

34.  

Cô Phi Yến - Đội Văn Nghệ Hoa Lửa TW Cục Miền Nam

Chương trình

1.000.000đ

35.  

Cô Ngọc Xuân -  Đội Văn Nghệ Hoa Lửa TW Cục Miền Nam

Chương trình

1.000.000đ

36.  

Má Thủy Cán Bộ Hưu Trí Đài

Chương trình

1.000.000đ

37.  

Gia Đình Anh Bảo, Chị Thu – Q. Gò Vấp

Mổ mắt

Chương trình

2.100.000đ

6 túi quần áo

38.  

Gia Đình Anh Đỗ Văn Phong, P.2, Q. Bình Thạnh

Cô Mỹ Ngọc

1.000.000đ

39.  

Chị Thúy Hằng – đang công tác Đài

Cô Mỹ Ngọc

500.000đ

40.  

Anh Phan Văn Chính – Biên Hòa, Đồng Nai

Mổ tim

Chương trình

1.000.000đ

1.000.000đ

41.  

Anh Đào Ngọc Long, Đào Ngọc Linh- 127 Nguyễn Trãi, Q.1

Mổ tim

500.000đ

42.  

2 Bé My Hồ+ Ken - 127 Nguyễn Trãi, Q.1

Mổ tim

500.000đ

43.  

Bà Trần Thị Tiền – 143B, Tôn Đản, Q.4

Đồng bào vùng lũ

1.000.000đ

44.  

 Anh Cù Lao Mía Tuấn Thanh

Cô Mỹ Ngọc

200.000đ

45.  

Cô Hòa – Minh Phụng, Q. 11

Chương trình

500.000đ

46.  

Cô Hiền – Q.1

2 em Vũ Luân, Quỳnh

500.000đ

47.  

Chị Xuân Hòa – Q.9

Cô Được

Chương trình

30.000.000đ

20.000.000đ

48.  

Cô Trần Thị Tuyết – Q.5

Chương trình

100.000đ

1 túi quần áo

49.  

Cô Bạch Thị Hương – Q.9

Làm nhà

1.000.000đ

50.  

Bé Võ Đức Hòa – Q.10

Làm nhà

1.000.000đ

51.  

Chị Thơ – Q.4

Làm nhà

400.000đ

Quần áo và sách giáo khoa

52.  

Cô Dương Ngọc Thanh – Định Cư Canada

Làm nhà

500.000đ

53.  

Cô Dương Ngọc Mai – Định Cư Mỹ

Làm nhà

500.000đ

0908313281
Facebook
Facebook